Regulamin

Rodzinne Centrum Rozrywki FUN PARK zostało stworzone z myślą o dzieciach od 0 do 12 lat.

Sala otwarta jest codziennie 10:00-20:00.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci prosimy o zachowanie następujących zasad:

 1. Dzieci wchodzą do sali zabaw z pełnoletnim opiekunem i w trakcie zabawy pozostają pod jego stała opieką (dotyczy wejść indywidualnych i grupowych).
 2. Ubrania wierzchnie oraz obuwie zdejmujemy przy wejściu w szatni.
 3. Celem zachowania czystości oraz higieny, dzieci wchodzą na salę wyłącznie w skarpetkach, a opiekunowie w skarpetkach lub woreczkach ochronnych na obuwie.
 4. Przed rozpoczęciem zabawy należy odłożyć przedmioty, które mogą ulec uszkodzeniu, zagubieniu lub zagrażają bezpieczeństwu podczas zabawy (zegarki, biżuteria, telefony komórkowe, paski z ostrymi sprzączkami, przedmioty ostre, okulary, itp.).
 5. Na teren bawialni nie wnosimy własnego jedzenia ani picia. W sali zabaw można spożywać wyłącznie produkty zakupione w bufecie, które konsumujemy przy stolikach.
 6. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu a także wprowadzania zwierząt.
 7. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i chorobach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 8. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.

Zasady bezpiecznego korzystania z Rodzinnego Centrum Rozrywki FUN PARK:

 1. Nie skaczemy w konstrukcji zabawowej, nie popychamy innych dzieci.
 2. Zabrania się wchodzenia na siatkę zabezpieczającą – nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem.
 3. Zabrania się zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni, wchodzenia na zjeżdżalnie od strony pochyłej oraz poruszania się po nich, w kierunku przeciwnym niż kierunek zjeżdżania.
 4. Nie wnosimy do konstrukcji zabawowej zabawek oraz innych przedmiotów.
 5. Nie należy wynosić piłeczek z basenu z wyjątkiem przeniesienia ich do armatek.
 6. Nie niszczymy konstrukcji, zabawek oraz elementów wystroju, nie rysujemy po ścianach.
 7. Nie jemy, nie pijemy i nie żujemy gumy podczas zabawy ze względu na ryzyko zadławienia.

Kilka przydatnych informacji:

 • Rodzinne Centrum Rozrywki FUN PARK nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Za ewentualne szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 • Rodzinne Centrum Rozrywki FUN PARK nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie sali.
 • Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na terenie FUN PARK.
 • Bawialnia dysponuje suszarką do wysuszenia włosów po szaleństwie.
 • Dla najmłodszych posiadamy miękki przewijak, który znajduje się w łazience damskiej.
 • Regulamin dostępny jest na stałe na terenie FUN PARK’u oraz na stronie internetowej www.fun-park.com.pl